1. Books
  2. Religion, teosophy, spiritualism

Mysli na kazhdyj den goda

Мысли на каждый день года
Настоящая книга, в которую вошли мысли Святейшего Патриарха Кирилла, распределенные по 366 дням календарного года, стала плодом многолетнего и тесного сотрудничества Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и Свято-Владимирской православной семинарии в Нью-Йорке (США). В основу издания положены тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью Патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества - с 1980 по 2016 год. На страницах этой книги читатель познакомится с Патриархом Кириллом как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника.
Nastojaschaja kniga, v kotoruju voshli mysli Svjatejshego Patriarkha Kirilla, raspredelennye po 366 dnjam kalendarnogo goda, stala plodom mnogoletnego i tesnogo sotrudnichestva Obschetserkovnoj aspirantury i doktorantury imeni svjatykh ravnoapostolnykh Kirilla i Mefodija i Svjato-Vladimirskoj pravoslavnoj seminarii v Nju-Jorke (SSHA). V osnovu izdanija polozheny tschatelno podobrannye fragmenty propovedej, nauchnykh statej, dokladov, vystuplenij, knig, intervju Patriarkha Kirilla, okhvatyvajuschie bolee 35 let ego pastyrskogo sluzhenija i bogoslovskogo tvorchestva - s 1980 po 2016 god. Na stranitsakh etoj knigi chitatel poznakomitsja s Patriarkhom Kirillom kak pastyrem Tserkvi Khristovoj, kak myslitelem, obraschajuschimsja k aktualnym voprosam sovremennosti, kak chelovekom, obladajuschim glubokim dukhovnym opytom i unikalnoj kharizmoj propovednika.
EAN
9785990868151
BIC category:
HR
More like this