1. Sheet music & music books
 2. Vocal Sheet Music
 3. Choir Sheet Music
 4. Children's & Women's Choir Sheet Music
 5. Pictures at an Exhibition. For Children's Choir

Pictures at an Exhibition. For Children's Choir

Картинки с выставки. Переложение для детского хора
We recommend
Pictures at an Exhibition. For Children's Choir
Language
Publisher
Publication year
Format
Pages
72
EAN
9785714001390
Price:
12.00 € 5.00 € Discount price 58.33%
4.55 € w/o VAT
 
Only a few pieces left
Add to shopcart Add to favourites
Впервые, уникальное издание фортепианного цикла М. П. Мусоргского "Картинки с выставки" в переложении для детского (женского) хора и фортепиано, выполненное выдающимся русским хормейстером В. Г. Соколовым.
ОТ РЕДАКЦИИ
Фортепианный цикл "Картинки с выставки" был написан М. П. Мусоргским в 1874 году под впечатлением от выставки (посмертной) рисунков архитектора и художника В. Гартмана, с которым композитора связывала большая дружба.
Впервые цикл был издан В. Бесселем в 1886 г. под редакцией Н. А. Римского-Корсакова. К этому изданию прилагалось описание отдельных номеров составленное В. В. Стасовым, которому композитор посвятил это произведение.
В начале 20-го века "Картинки с выставки" издавались дважды, полностью повторяя издание В. Бесселя. Затем, в 1931 г. была публикация цикла под редакцией П. А. Ламма, а в 1956 г. — Н. Отто и А. Юровского. Существуют также три переложения "Картинок" для оркестра. Одна из последних редакций принадлежит профессору Московской консерватории В. К. Мержанову. Во всех перечисленных редакциях и переложениях есть некоторые отклонения от авторского текста. Наиболее точной является редакция П. А. Ламма, которая и легла и основу предлагаемого Вашему вниманию уникального издания.
При работе над циклом, как пишет сам В. Г. Соколов: "...я ни на мгновение не забывал о главенствующей роли оригинальной партии фортепиано, поэтому не допускал ни малейших изменений в ее фактуре. Хор же здесь является, как бы, оркестровой краской, дополняющей образ, вложенный композитором в каждую "Картинку".
Так же бережно отнеслись к работе над циклом и авторы текстов: Эм. Александрова и Л. Дымова. Во многом им помогли замечания и точные характеристики, данные в ремарках самим Мусоргским.
Хоровая партитура полностью соответствует гармонической основе произведения, мелодия часто совпадает с темой клавира, а в некоторых случаях хор играет роль гармонического фона, оркестровой поддержки.
В своих рекомендациях В. Г. Соколов, ис¬ходя из положения, что главенствующая роль здесь принадлежит пианисту-солисту, предлагает расположить исполнителей на сцене следующим образом: на авансцене — пианист за роялем с открытой крышкой, на заднем плане — дирижер и хор.
Мы надеемся, что это оригинальное прочтение широко известного цикла великого М. Мусоргского прочно войдет в репертуар хоровых коллективов и будет способствовать творческому развитию и росту как юных исполнителей, так и слушателей.

СОДЕРЖАНИЕ
Прогулка. Слова Эм. Александровой
Гном. Слова Л. Дымовой
Прогулка. Слова Эм. Александровой
Старый замок. Слова В. Соколова
Прогулка. Слова Эм. Александровой
Тюильрийский сад. Слова Л. Дымовой
Быдло. Слова Эм. Александровой
Прогулка. Слова Эм. Александровой
Балет невылупившихся птенцов. Слова Л. Дымовой
Два еврея, богатый и бедный. Слова В. Соколова
Прогулка. Слова Эм. Александровой
Лимож. Рынок. (Большая новость). Слова Л. Дымовой
Катакомбы. (Римская гробница)
С мертвыми на мертвом языке
Избушка на курьих ножках. (Баба-Яга). Слова Л. Дымовой
Богатырские ворота. (В стольном городе во Киеве).
Слова Эм. Александровой
Vpervye, unikalnoe izdanie fortepiannogo tsikla M. P. Musorgskogo "Kartinki s vystavki" v perelozhenii dlja detskogo (zhenskogo) khora i fortepiano, vypolnennoe vydajuschimsja russkim khormejsterom V. G. Sokolovym.
OT REDAKTSII
Fortepiannyj tsikl "Kartinki s vystavki" byl napisan M. P. Musorgskim v 1874 godu pod vpechatleniem ot vystavki (posmertnoj) risunkov arkhitektora i khudozhnika V. Gartmana, s kotorym kompozitora svjazyvala bolshaja druzhba.
Vpervye tsikl byl izdan V. Besselem v 1886 g. pod redaktsiej N. A. Rimskogo-Korsakova. K etomu izdaniju prilagalos opisanie otdelnykh nomerov sostavlennoe V. V. Stasovym, kotoromu kompozitor posvjatil eto proizvedenie.
V nachale 20-go veka "Kartinki s vystavki" izdavalis dvazhdy, polnostju povtorjaja izdanie V. Besselja. Zatem, v 1931 g. byla publikatsija tsikla pod redaktsiej P. A. Lamma, a v 1956 g. — N. Otto i A. Jurovskogo. Suschestvujut takzhe tri perelozhenija "Kartinok" dlja orkestra. Odna iz poslednikh redaktsij prinadlezhit professoru Moskovskoj konservatorii V. K. Merzhanovu. Vo vsekh perechislennykh redaktsijakh i perelozhenijakh est nekotorye otklonenija ot avtorskogo teksta. Naibolee tochnoj javljaetsja redaktsija P. A. Lamma, kotoraja i legla i osnovu predlagaemogo Vashemu vnimaniju unikalnogo izdanija.
Pri rabote nad tsiklom, kak pishet sam V. G. Sokolov: "...ja ni na mgnovenie ne zabyval o glavenstvujuschej roli originalnoj partii fortepiano, poetomu ne dopuskal ni malejshikh izmenenij v ee fakture. Khor zhe zdes javljaetsja, kak by, orkestrovoj kraskoj, dopolnjajuschej obraz, vlozhennyj kompozitorom v kazhduju "Kartinku".
Tak zhe berezhno otneslis k rabote nad tsiklom i avtory tekstov: Em. Aleksandrova i L. Dymova. Vo mnogom im pomogli zamechanija i tochnye kharakteristiki, dannye v remarkakh samim Musorgskim.
Khorovaja partitura polnostju sootvetstvuet garmonicheskoj osnove proizvedenija, melodija chasto sovpadaet s temoj klavira, a v nekotorykh sluchajakh khor igraet rol garmonicheskogo fona, orkestrovoj podderzhki.
V svoikh rekomendatsijakh V. G. Sokolov, is¬khodja iz polozhenija, chto glavenstvujuschaja rol zdes prinadlezhit pianistu-solistu, predlagaet raspolozhit ispolnitelej na stsene sledujuschim obrazom: na avanstsene — pianist za rojalem s otkrytoj kryshkoj, na zadnem plane — dirizher i khor.
My nadeemsja, chto eto originalnoe prochtenie shiroko izvestnogo tsikla velikogo M. Musorgskogo prochno vojdet v repertuar khorovykh kollektivov i budet sposobstvovat tvorcheskomu razvitiju i rostu kak junykh ispolnitelej, tak i slushatelej.

SODERZHANIE
Progulka. Slova Em. Aleksandrovoj
Gnom. Slova L. Dymovoj
Progulka. Slova Em. Aleksandrovoj
Staryj zamok. Slova V. Sokolova
Progulka. Slova Em. Aleksandrovoj
Tjuilrijskij sad. Slova L. Dymovoj
Bydlo. Slova Em. Aleksandrovoj
Progulka. Slova Em. Aleksandrovoj
Balet nevylupivshikhsja ptentsov. Slova L. Dymovoj
Dva evreja, bogatyj i bednyj. Slova V. Sokolova
Progulka. Slova Em. Aleksandrovoj
Limozh. Rynok. (Bolshaja novost). Slova L. Dymovoj
Katakomby. (Rimskaja grobnitsa)
S mertvymi na mertvom jazyke
Izbushka na kurikh nozhkakh. (Baba-Jaga). Slova L. Dymovoj
Bogatyrskie vorota. (V stolnom gorode vo Kieve).
Slova Em. Aleksandrovoj
EAN
9785714001390
BIC category:
AVGC8
Check out Ruslania's recommendations
More like this
 • Mussorgsky Modest Petrovich
  Publication year: 2015
  Paperback
  14.00 €
  12.73 € w/o VAT
 • Mussorgsky Modest Petrovich
  Publication year: 2014
  Paperback
  16.00 €
  14.55 € w/o VAT
 • Mussorgsky Modest Petrovich
  Publication year: 2015
  Paperback
  17.00 €
  15.45 € w/o VAT
 • Mussorgsky Modest Petrovich
  Publication year: 2021
  Paperback
  15.00 €
  13.64 € w/o VAT
 • Mussorgsky Modest Petrovich
  Publication year: 1900
  Paperback
  9.00 €
  8.18 € w/o VAT
 • Mussorgsky Modest Petrovich
  Publication year: 2021
  Paperback
  24.00 €
  21.82 € w/o VAT
 • Mussorgsky Modest Petrovich
  Publication year: 2021
  Paperback
  30.00 €
  27.27 € w/o VAT
 • Mussorgsky Modest Petrovich
  Publication year: 2017
  Hardcover
  42.00 €
  38.18 € w/o VAT
 • Mussorgsky Modest Petrovich
  Publication year: 2017
  Paperback
  11.00 €
  10.00 € w/o VAT
 • Mussorgsky Modest Petrovich
  Publication year: 2013
  Paperback
  9.00 € 5.00 €
  4.55 € w/o VAT