1. Lehtitilauksien toimitusehdotLEHTITILAUSTEN OHJEET JA EHDOT
Ruslania Books Oy:n (josta jäljempänä käytetään nimeä Ruslania) ja sen asiakkaiden välisiin Internetin välityksellä tehtyihin lehtitilauksiin sovelletaan seuraavia ehtoja:

1. Yleiset tilausehdot

1.1 Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä kulloinkin voimassa oleviin sopimusehtoihin, jotka koskevat toimituksia Suomeen ja ulkomaille. Asiakkaan on ennen tilaamista tutustuttava voimassaoleviin tilausehtoihin ja hyväksyttävä ne. Ruslania pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtojaan ilmoituksetta.

1.2 Ruslania välittää määräaikais- ja kestotilauksia. Suomeen tilatut lehtitilaukset ovat yleensä kestotilauksia ja ulkomaille määräaikaisia. Tilausjakson lopussa Ruslania lähettää suomalaisille asiakkaille laskun uudesta jaksosta. Ulkomaalaisille asiakkaille lähetetään tarjous lehtitilauksen jatkosta. Huomatkaa mahdolliset hinnanmuutokset. Maksamalla laskun eräpäivään mennessä asiakas varmistaa lehtitilauksensa katkeamattoman jatkumisen. Jos asiakas ei kuitenkaan halua jatkaa lehtitilausta, hän voi jättää laskun maksamatta. Ruslania kuitenkin pyytää tässä tapauksessa asiakasta ilmoittamaan asiasta asiakaspalveluun.

1.3 Mikäli lehti ilmestyy vähemmän kuin 12 kertaa vuodessa, tilaus tehdään sille ajalle, joka on mahdollinen. Jos lehti ilmestyy esimerkiksi neljä kertaa vuodessa, tilaus voidaan tehdä 3:lle (yksi numero), 6:lle (kaksi numeroa), 9:lle tai 12 kuukaudelle (4 numeroa). Mahdolliset tilausjaksot on esitetty nettisivuilla. Vähimmäislaskutusyksikkö on kolme kuukautta.

2. Tilaaminen

2.1 Lehtitilauksen voi tehdä vain verkkomyymälään rekisteröinyt asiakas. Lehti toimitetaan asiakkaan tilauksessaan mainitsemaan osoitteeseen, minkä oikeellisuudesta vastaa tilaaja. Ruslania ei vastaa toimitusvirheestä, mikäli se on ollut seurausta väärästä osoitteesta. Lehden toimitusosoite voi olla myös muu kuin maksajan osoite.

2.2 Yleensä lehtitilaukset alkavat tilausta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä tai ensimmäisestä mahdollisesta numerosta. Ruslania vahvistaa asiakkaalle lehtitilauksen alkamisajankohdan. Mahdolliset toivomukset asiakas voi esittää tilausta tehdessään vaiheessa 4 kohdassa ”Toivomukset”.

3. Muutokset

3.1 Kaikissa tilauksiin liittyvissä asioissa, kuten nimen tai osoitteen muutoksissa, tulee ottaa yhteyttä Ruslaniaan, eikä esim. lehden kustantajaan tai välittäjään. Osoitemuutoksista on ilmoitettava mahdollisimman pian. Muutosten voimaantulo saattaa kestää useiden numeroiden ajan. Ruslania vahvistaa saamansa osoitemuutoksen.

4. Hinnat

Suomesta ulkomaille tilattujen lehtien hinnat määräytyvät toimitusosoitteen mukaisesti. Yleensä ulkomaille tilattuina lehdet ovat kalliimpia kuin Suomeen tilattuna. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin kustantajien hintojen tai valuuttakurssien muuttuessa. Tämä ei kuitenkaan koske jo tehtyjä tilauksia.

5. Tilauksen maksaminen

Yksityiskohtaiset ohjeet tilauksen maksamiseksi löytyvät Tilausohjeet –alta kohdasta "Maksutapa".

6. Huomautukset ja tiedustelut

6.1 Kaikki lehtitilauksiin liittyvät kysymykset ja huomautukset pyydämme lähettämään osoitteeseen periodicals@ruslania.com. Lehtien puuttuvista numeroista pyydämme huomauttamaan viipymättä, viimeistään seuraavan numeron saavuttua. Ruslania ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan lehden ilmestymisen myöhästymisestä tms.

6.2 Lehden teknisesti virheellisen painoksen tms. syyn johdosta ilmestymättä tai toimittamatta jääneet numerot korvataan jatkamalla asiakkaan lehtitilausta eteenpäin vastaavalla määrällä numeroita. Ruslania ei vastaa tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä haitoista.

7. Tilauksen peruutus

Koska kyseessä ovat ulkomailta toimitetut lehdet, normaalit peruutusehdot eivät ole voimassa Ruslanian lehtitilauksissa. Tilauksen voi peruuttaa ainoastaan Ruslanian ja/tai kustantajan suostumuksella. Kun kustantaja/välittäjä on hyväksynyt peruutuksen ja palauttanut käyttämättömän osan tilausmaksusta, asiakas voi tilata kyseisen summan edestä jonkin muun lehden tai muita kirjakaupan tuotteita. Kaikki peruutuksiin liittyvät kysymykset tulee toimittaa osoitteeseen: periodicals@ruslania.com.

8. Vastuut

Ruslania ei vastaa tilatun lehden sisällöstä, sivumäärän muutoksista, ulkonäöstä eikä ilmestymistiheyden muutoksista. Jos lehti lakkaa ilmestymästä kesken tilauskauden, Ruslania pyrkii ensisijaisesti tarjoamaan asiakkaalle toista lehteä taikka maksetun summan edestä muita kirjakaupan tuotteita.

9. Force majeure

Ruslania ei vastaa force majeure –olosuhteiden vuoksi toimittamatta jääneistä lehdistä (luonnonvoimat, suuronnettomuudet, lakot, terroriteot, sabotaasi, vienti- tai tuontikielto, viranomaistoimet tms., joiden vuoksi Ruslanian tai sen yhteistyökumppaneiden toiminta on ratkaisevasti vaikeutunut). Tällaisten olosuhteiden voimaantulosta asiakkaalle ilmoitetaan viipymättä.

10. Kiistojen ratkaisu

Lehtitilauksia ja niiden ehtoja koskevat kiistat ja erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Ruslanian ja asiakkaan välisillä neuvotteluilla. Mikäli ratkaisuun ei päästä, asiassa voidaan vedota Helsingin käräjäoikeuteen. Kiistojen ratkaisuun sovelletaan Suomen lakia.
 
Yhteystiedot:
Puhelin: (09) 27270737
Sähköposti: periodicals@ruslania.com