1. KäyttöehdotVERKKOKAUPAN KÄYTTÖEHDOT


Ruslania Books Oy:n (josta jäljempänä käytetään nimeä Ruslania) ja sen asiakkaiden välisessä Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa sovelletaan alla mainittuja ehtoja. Ruslania pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtojaan ilmoituksetta. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin. Lehtitilauksia koskevat toimitusehdot on esitetty kohdassa Lehtitilauksien toimitusehdot.

1. Yleiset tilausehdot

Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä kulloinkin voimassa oleviin sopimusehtoihin, jotka koskevat toimituksia Suomeen ja ulkomaille. Ruslania myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yhteisöille. Alaikäisille henkilöille myydään sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksensa tuotteiden ostamiseen.

2. Rekisteröityminen

2.1 Verkkokaupassaan Ruslania myy tuotteita vain rekisteröidyille asiakkailleen. Yksityisasiakkaat ilmoittavat nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa; yhteisöasiakkaan on ilmoittava myös Y-tunnuksensa. Ruslania sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja muille kuin yrityskonsernin sisäisille yhteistyökumppaneille tai muutoin kuin lain sallimissa rajoissa. Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Rekisterin sisältämät tiedot ovat nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite ja salasana sekä asiakkaan halutessa äidinkieli ja mahdolliset kiinnostusaluetiedot. Asiakasrekisteristä vastaa Ruslanian asiakaspalvelu.

2.2 Asiakkaan henkilötiedot ja ostohistoria suojellaan asiakkaan valitsemalla salasanalla. Asiakkaan on säilytettävä huolellisesti tunnuksiaan, jottei näihin tietoihin pääsisi käsiksi kukaan ulkopuolinen. Lue rekisteriseloste kokonaisuudessaan täältä (PDF-tiedosto serverillämme).

3. Hinnat

3.1 Voimassaoleva hinta on hinta, joka on Ruslanian hinnastossa tilaushetkellä osoitteessa www.ruslania.com. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron (10%, 14% tai 24%).

3.2 Kaikkiin postitse toimitettaviin tilauksiin lisätään toimituskulut asiakkaan valitseman toimitustavan mukaisesti. Asiakaspalvelu voi lähettää tuotteet yhdessä tai useassa erässä, toimituskulut maksetaan vain yhden kerran.

3.3 Minimiostos verkkokaupassa on viisi euroa. Ruslania pidättää itselleen oikeuden muuttaa minimiostoksen rajaa.

4. Tilauksen maksaminen

Katso Tilausohjeet kohdasta "Maksutapa".

5. Toimitus

5.1 Koska Ruslania myy pääasiassa ulkomailta tuotuja kirjoja ja muita tuotteita, on toimitusaika noin 2-20 työpäivää riippuen siitä, onko tuote varastossa ja mikäli ei ole, kuinka kauan kestää tuotteen hankkiminen ja käsittely.

5.2 Mikäli toimitusaika on tavanomaista olennaisesti pidempi, pyrkii Ruslania viipymättä ilmoittamaan tästä asiakkaalle sähköpostitse. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa olennaisesti myöhästyvää tuotetta koskeva tilaus. Ruslania pidättää oikeuden tilauksen perumiseen, mikäli tilattu tuote on loppuunmyyty tai sen saatavuudessa on muita ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Tässä tapauksessa asiakkaalle ehdotetaan loppuunmyydyn tuotteen tilalle muu tuote tai asiakas voi käyttää maksamansa summan myöhemmin tapahtuvia ostoja varten.

5.3 Jos tilaukseen sisältyy useampia tuotteita ja niiden toimitusajat vaihtelevat, tilaus lähetetään normaalisti vasta kun kaikki tilauksen tuotteet ovat toimitusvalmiita. Toimitus voidaan kuitenkin jakaa kahteen tai useampaan erään asiakaspalvelun harkinnan mukaan. Jos toimitus asiakkaalle tapahtuu postitse, postikulut veloitetaan vain ensimmäisen osatoimituksen yhteydessä.

6. Vastuut

Ruslania ei vastaa välillisistä eikä välittömistä vahingoista, joita asiakkaalle on aiheutunut myydystä tuotteesta tai sen johdosta, että tilausta ei ole otettu vastaan, tai toimituksen viivästymisestä. Ruslania ei myöskään vastaa myydyn tuotteen sisällöstä tai siitä aiheutuvista vahingoista, koska siitä on vastuussa tuotteen valmistaja tai kustantaja. Samalla tavoin kaikki tekijän- ja muita oikeuksia koskevat asiat ovat valmistajan/kustantajan vastuulla.

7. Palautusoikeus

7.1 Yksityisasiakkaalle postitse toimitettavissa tuotteissa on normaali Suomen kuluttajasuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus. Asiakkaan on maksettava palautuksesta aiheutuvat postituskulut. Palautuksista on aina sovittava Ruslanian asiakaspalvelun kanssa. Palautettavan tuotteen tulee olla olennaisesti samassa kunnossa kuin sitä vastaanotettaessa. Palautusoikeus ei koske tietokoneohjelmia, DVD- tai CD-levyjä, jos niiden pakkaus on avattu. Palautusoikeus ei myöskään koske Internetin välityksellä (”imurointi”) toimitettuja tietokoneohjelmia tai sähköisiä kirjoja. Ruslania korvaa asiakkaalle virheellisen, rikkoutuneen tai viallisen tuotteen palautuksesta aiheutuneet kustannukset, jos palautuksesta on sovittu etukäteen Ruslanian asiakaspalvelun kanssa.

Peruuttamislomake
Peruuttamislomakkeen malli

7.2 Yritysasiakkaiden palautusasioissa noudatetaan suomalaista kauppalainsäädäntöä sekä hyvää kauppatapaa. Palautuksista on aina sovittava Ruslanian asiakaspalvelun kanssa (ks. ”Yhteystiedot”).

7.3 Mikäli tuotteita palautetaan Suomen rajojen ulkopuolelta, asiakkaan on maksettava postituskulut. Palautuksista ulkomailta on aina sovittava Ruslanian asiakaspalvelun kanssa.

8. Reklamaatio

Mikäli asiakkaalle on toimitettu väärä tuote tai tuote on virheellinen tai vahingoittunut, asiakkaan on heti ilmoitettava virheestä Ruslanialle (ks. ”Yhteystiedot”). Tavaran virhe korvataan pääsääntöisesti toimittamalla tilalle virheetön tuote. Jos tämä ei ole mahdollista, voivat kysymykseen tulla hinnan alennus tai muu tuote.

9. Ylivoimainen este (Force majeure)

Ruslania ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy Ruslanian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta kuten työselkkauksesta, vienti- ja tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, sodasta, luonnonmullistuksesta, yleisen liikenteen tai energian jakelun häiriintymisestä tai muusta vastaavasta Ruslanian tai sen hankkijoiden toimintaa vaikeuttavasta tai toiminnan estävästä seikasta johtuen. Tällaisista seikoista Ruslania pyrkii ilmoittamaan asiakkaille mahdollisimman pian.

10. Riitojen ratkaisu

Näistä käyttöehdoista (sopimuksesta Ruslanian ja asiakkaan välillä) aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Ruslanian ja asiakkaan välistä sopimusta koskevat mahdolliset riita-asiat, mikäli niistä ei päästä sopimukseen, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.