• Toimitamme kaikkiin maihin!
  • Meistä
  • Yhteystiedot
  • Puhelin: 09 2727070 Pyydä takaisinsoitto
    +358503889439
Pyydä takaisinsoitto
+358503889439 Whatsapp
  1. Nuotit ja musiikkikirjat
  2. Nuotit: Jousisoittimet
  3. Nuotit: Viulu

Ensimmäiset oppitunnit aloitteleville viulisteille. Lähes sama kuin Ulla-Maija Usman "Viuluetydejä 1".

Первые уроки для начинающих скрипачей.
Ensimmäiset oppitunnit aloitteleville viulisteille. Lähes sama kuin Ulla-Maija Usman "Viuluetydejä 1".
Katso sisältä
Tekijä(t)
Kieli
Kustantaja
Ilmestymisvuosi
Sidosasu
Sivumäärä
32
EAN
9785151526708
Hinta:
9.00 € 8.18 € veroton
 
 
Loppumassa varastosta
Ostoskoriin Lisää suosikkeihin
Loppumassa varastosta
Sisällysluettelo..........................................................................


I Harjoituksia viululle toisen viulun säestyksellä

1. Harjoituksia vapailla kielillä (Nro 1-16)...............................

2. Vasemman käden sormien asettelu (Nro 17-31)...................

II Harjoituksia ja kappaleita pianosäestyksellä

3. Tutustuminen sävellajeihin (Nro 32-36)...............................

4. Kuusi helppoa kappaletta pohjautuen

venäl. kansanlauluihin ensimmäisessä asemassa (Nro 37-42)..

5. Harjoituksia vasemman käden sormien

liikkuvuuden ja vapauden parantamiseen (Nro 43-46).............

6. Jousitus detache ja martele (Nro 47, 48)...............................

7. Kielten yhdistäminen (Nro 49, 50).......................................

8. Kaksoisäänien yhteensoittaminen (Nro 51)..........................

9. Asemanvaihto (Nro 52-54)...................................................

Ensimmäiset oppitunnit aloitteleville viulisteille. Lähes sama kuin Ulla-Maija Usman "Viuluetydejä 1".

I – II luokat lasken musiikkikoulussa
KIRJOITTAJALTA:

Tämä lyhyt teos viulun soiton opetukseen, on suunnattu ensimmäisen ja toisen luokan lasten musiikkikoulun opiskelijoille. Oppikirja on lisämateriaalia käytössä oleville ”Shkolam”.

Teos koostuu kahdesta osasta:

I. Harjoituksia toisen viulun säestämänä (No. 1-31)
II. Harjoituksia ja kappaleita pianon säestyksellä (No. 32–54)

Tähän on kerätty tärkeimmät elementit tekniikan alkeista. Melodiset esimerkit ohjaavat äänen pehmeyden ja vaihdon sulavuuteen. Riippuen metodisesta tehtävästä, esimerkit on annettu seuraavassa järjestyksessä:

No. 1-16 – avointen kielten hallinta (jousen rytminen käyttö)
No. 14 -16 – taukoihin tutustuminen, yhtä pitkien, oppilaille jo tutun metronomin avulla
No. 17 -31 – vasemman käden sormien asettelu (harjoituksissa ohjataan mukavaa sormien asettelua puoliaskeleen siirtymissä toisen ja kolmannen avulla.)
No. 19, 21 - kombinaatio avoimen kielen ja kielen, mitä painetaan kolmannella ja neljännellä sormilla oikean otteen pitämiseksi vasemmalla kädellä.
No. 23, 27 – 29 - tutustuminen tyyliin legato.

No. 32–36 – tutustuminen sävellajeihin, joihin on sävelletty kaikki seuraavat kappaleet ja harjoitukset.
No. 37 – 42 – kuusi helppoa kappaletta aiheesta ”Venäläiset kansanlaulut” (ensimmäisessä asemassa)
No. 43 – 46 – vasemman käden sormien liikkuvuuden kehitys sekä vapaus (tyyli legato edesauttaa annetun tehtävän saavuttamisessa/teossa)

No. 47 – 48 – tyylit detache ja martele (on tarkoituksenmukaista jo tässä vaiheessa opetusta omaksua martele (ei lujaa painaen), vaan pääosin käyttäen kevyttä detache:n kiihdytystä ja äänien jakamista tauoilla).
No. 49 50 – Kielen yhdistäminen (tämä tärkeä aihealue tyylin tekniikassa vaatii oikean käden ranteen joustavuuden kehittämistä).

No. 51 – yksinkertaisia kaksoisnuottien kombinaatioita.
No. 52 – 54 – paikan vaihto (yhden tärkeimmän taidon omaksuminen määrittelee paljolti oppilaan kehittymisen viulutekniikassa jatkossa)
Säestyksen tuominen kaikkiin harjoituksiin edistää intonaation vakautta ja toimii välttämättömänä rytmillisenä tukena. Taiteellisesta ja rikkaasta materiaalista tulee sellainen, joka viehättää oppilasta, havahduttaa elävän mielenkiinnon tekemiseen ja tulosten perusteella myös kasvattaa huomattavasti opiskeluprosessin tehokkuutta.
N. Baklanova
I-II grades of children's music schools

The proposed short textbook for learning to play the violin is addressed to pupils of the first and second grades of the children's music school as an additional teaching material to the currently used "Schools".
The collection consists of two sections: I. Exercises accompanied by the second violin (No. 1-31); II. Exercises and Pieces with Piano Accompaniment (No. 32-54). It contains all the necessary elements of the initial development of technology. Melodic examples are conducive to the softness of the sound and the smoothness of changing positions. Depending on the methodological tasks, they are given in the following order: No. 1 - 16 - mastering open strings (rhythmized bowing); acquaintance with pauses (No. 14 - 16), equal in duration to the metropaths already known to students;
17-31 - setting the fingers of the left hand (the exercises provide for the most comfortable position of the fingers with a semitone ratio between the second and third); a combination of an open string with a string pressed by the third and fourth fingers for the correct positioning of the left hand (No. 19, 21); familiarization with the legato stroke (No. 23, 27-29);
32 - 36 - familiarization with the tonalities in which all subsequent pieces and exercises are written;
37 - 42 - six light pieces on themes of Russian folk songs (in the first position);
43 - 46 - development of mobility and freedom of the fingers of the left hand (the legato stroke contributes to the achievement of the task);
47, 48 - strokes detache and martele (it is advisable at this stage of learning to master martele not by sharp pressure, but on the basis of a slight acceleration of detache and separation of sounds by pauses);
49, 50 - joining strings (this important area of ​​stroke technique requires the development of flexibility in the right hand);
51 - the simplest combinations of double notes;
52- 54 - changing positions (mastering one of the main techniques largely predetermines all further development of the student's violin technique).
The introduction of accompaniment in all types of exercises contributes to the stability of intonation and serves as the necessary metro-rhythmic support. Thus, the artistically enriched material becomes more attractive to the student, arousing in him a keen interest in classes, as a result of which the effectiveness of the educational process is significantly increased.
N. Baklanova
I—II классы детских музыкальных школ
ОТ АВТОРА
Предлагаемое краткое пособие для обучения игре на скрипке адресовано учащимся первого и второго классов детской музыкальной школы в качестве дополнительного учебного материала к используемым в настоящее время „Школам".
Сборник состоит из двух разделов: I. Упражнения в сопровождении второй скрипки (No. 1-31); II. Упражения и пьесы в сопровождении фортепиано (No. 32-54). Здесь содержатся все необходимые элементы первоначального развития техники. Мелодические примеры располагают к мягкости звучания и плавности смены позиций. В зависимости от методических задач они даны в следующем порядке: No. 1 - 16 - освоение открытых струн (ритмизированное ведение смычка); знакомство с паузами (No. 14 - 16), равными по длительности уже известным учащимся метродолям;
17-31 - постановка пальцев левой руки (в упражнениях предусмотрено наиболее удобное положение пальцев при полутоновом соотношении между вторым и третьим); сочетание открытой струны со струной, прижатой третьим и четвертым пальцами для правильной установки положения кисти левой руки (No. 19, 21); ознакомление со штрихом legato (No. 23, 27- 29);
32 - 36 - ознакомление с тональностями, в которых написаны все последующие пьесы и упражнения;
37 - 42 - шесть легких пьес на темы русских народных песен (в первой позиции);
43 - 46 - развитие подвижности и свободы пальцев левой руки (штрих legato содействует достижению поставленной задачи);
47, 48 - штрихи detache и martele (целесообразно уже на данном этапе обучения осваивать martele не путем резкого нажима, а на основе легкого убыстрения detache и разделения звуков паузами);
49, 50 - соединение струн (эта важная область штриховой техники требует развития гибкости кисти правой руки);
51 - простейшие сочетания двойных нот;
52- 54 - смена позиций (освоение одного из главных приемов во многом предопределяет все дальнейшее развитие скрипичной техники учащегося).
Введение аккомпанемента во все виды упражнений способствует устойчивости интонации и служит необходимой метроритмической опорой. Художественно обогащенный материал становится, таким образом, более привлекательным для ученика, пробуждая в нем живой интерес к занятиям, в результате чего значительно повышается эффективность учебного процесса.
Н. Бакланова
I—II klassy detskikh muzykalnykh shkol
OT AVTORA
Predlagaemoe kratkoe posobie dlja obuchenija igre na skripke adresovano uchaschimsja pervogo i vtorogo klassov detskoj muzykalnoj shkoly v kachestve dopolnitelnogo uchebnogo materiala k ispolzuemym v nastojaschee vremja „Shkolam".
Sbornik sostoit iz dvukh razdelov: I. Uprazhnenija v soprovozhdenii vtoroj skripki (No. 1-31); II. Uprazhenija i pesy v soprovozhdenii fortepiano (No. 32-54). Zdes soderzhatsja vse neobkhodimye elementy pervonachalnogo razvitija tekhniki. Melodicheskie primery raspolagajut k mjagkosti zvuchanija i plavnosti smeny pozitsij. V zavisimosti ot metodicheskikh zadach oni dany v sledujuschem porjadke: No. 1 - 16 - osvoenie otkrytykh strun (ritmizirovannoe vedenie smychka); znakomstvo s pauzami (No. 14 - 16), ravnymi po dlitelnosti uzhe izvestnym uchaschimsja metrodoljam;
17-31 - postanovka paltsev levoj ruki (v uprazhnenijakh predusmotreno naibolee udobnoe polozhenie paltsev pri polutonovom sootnoshenii mezhdu vtorym i tretim); sochetanie otkrytoj struny so strunoj, prizhatoj tretim i chetvertym paltsami dlja pravilnoj ustanovki polozhenija kisti levoj ruki (No. 19, 21); oznakomlenie so shtrikhom legato (No. 23, 27- 29);
32 - 36 - oznakomlenie s tonalnostjami, v kotorykh napisany vse posledujuschie pesy i uprazhnenija;
37 - 42 - shest legkikh pes na temy russkikh narodnykh pesen (v pervoj pozitsii);
43 - 46 - razvitie podvizhnosti i svobody paltsev levoj ruki (shtrikh legato sodejstvuet dostizheniju postavlennoj zadachi);
47, 48 - shtrikhi detache i martele (tselesoobrazno uzhe na dannom etape obuchenija osvaivat martele ne putem rezkogo nazhima, a na osnove legkogo ubystrenija detache i razdelenija zvukov pauzami);
49, 50 - soedinenie strun (eta vazhnaja oblast shtrikhovoj tekhniki trebuet razvitija gibkosti kisti pravoj ruki);
51 - prostejshie sochetanija dvojnykh not;
52- 54 - smena pozitsij (osvoenie odnogo iz glavnykh priemov vo mnogom predopredeljaet vse dalnejshee razvitie skripichnoj tekhniki uchaschegosja).
Vvedenie akkompanementa vo vse vidy uprazhnenij sposobstvuet ustojchivosti intonatsii i sluzhit neobkhodimoj metroritmicheskoj oporoj. Khudozhestvenno obogaschennyj material stanovitsja, takim obrazom, bolee privlekatelnym dlja uchenika, probuzhdaja v nem zhivoj interes k zanjatijam, v rezultate chego znachitelno povyshaetsja effektivnost uchebnogo protsessa.
N. Baklanova
EAN
9785151526708
Hinta:
9.00 € 8.18 € veroton
Ostoskoriin Lisää suosikkeihin
Lisää samankaltaisia
Me käytämme evästeitä, jotta voisimme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää evästeistä (PDF-faili serverillämme). Klikkaa Hyväksyn jatkaaksesi selailua.
Valitse toimitusmaa tilaukselle: