1. Nuotit ja musiikkikirjat
  2. Nuotit: Vokaalimusiikkia
  3. Nuotit: Kuoromusiikkia
  4. Works for choir a capella.

Works for choir a capella.

Гнесинский дом. Произведения для хора без сопровождения
Works for choir a capella.
Kieli
Kustantaja
Ilmestymisvuosi
Sidosasu
Sivumäärä
66
EAN
9785151571814
Hinta:
12.00 € 2.00 € Alennushinta 83.33%
1.82 € veroton
 
Loppumassa varastosta
Ostoskoriin Lisää suosikkeihin
СОДЕРЖАНИЕ

К. ВОЛКОВ. ВИДЕНИЯ НА ХОЛМЕ. Маленькая кантата на слова Николая Рубцова:
1. Видения на холме
2. Добрый Филя
3. До конца
А. МУРАВЛЁВ. Вечная память. Текст канонический
Г. ЧЕРНОВ. Память. Из эпической оратории "Сорок первый — сорок пятый". Слова В. Татаринова
Г. ЧЕРНОВ. Ветер клонит тонки веточки... Слова А. Досталя
В. ПЬЯНКОВ. Рождественская ночь. Из цикла "Ноктюрны" . Слова Н. Карташевой
В. ПЬЯНКОВ. Зыбучие пески. Слова Ж. Превера. Перевод С. Гречишникова
В. ПЬЯНКОВ. Дитя. Слова Е. Винокурова
В. ПЬЯНКОВ. Надпись на чаше. Слова И. Бунина
А. ГОЛОВИН. Свете Тихий. Текст канонический
В. МАГДАЛИЦ. Владыко дней моих. Слова А. Пушкина
А. ЛАРИН. Испанское сольфеджио. В качестве текста использованы названия нот (сольфеджио) и слоги испанских народных песен
SODERZHANIE

K. VOLKOV. VIDENIJa NA KHOLME. Malenkaja kantata na slova Nikolaja Rubtsova:
1. Videnija na kholme
2. Dobryj Filja
3. Do kontsa
A. MURAVLJOV. Vechnaja pamjat. Tekst kanonicheskij
G. CHERNOV. Pamjat. Iz epicheskoj oratorii "Sorok pervyj — sorok pjatyj". Slova V. Tatarinova
G. CHERNOV. Veter klonit tonki vetochki... Slova A. Dostalja
V. PJANKOV. Rozhdestvenskaja noch. Iz tsikla "Noktjurny" . Slova N. Kartashevoj
V. PJANKOV. Zybuchie peski. Slova Zh. Prevera. Perevod S. Grechishnikova
V. PJANKOV. Ditja. Slova E. Vinokurova
V. PJANKOV. Nadpis na chashe. Slova I. Bunina
A. GOLOVIN. Svete Tikhij. Tekst kanonicheskij
V. MAGDALITs. Vladyko dnej moikh. Slova A. Pushkina
A. LARIN. Ispanskoe solfedzhio. V kachestve teksta ispolzovany nazvanija not (solfedzhio) i slogi ispanskikh narodnykh pesen
EAN
9785151571814
Katso Ruslanian suositukset