1. Partitions & livres de musique
 2. Partitions: Instruments à claviers
 3. Partitions: Synthesizer
 4. Musical Colours. Educational Aid for Synthesizer. Junior and middle forms of children music schools and children art schools. Volume 2

Musical Colours. Educational Aid for Synthesizer. Junior and middle forms of children music schools and children art schools. Volume 2

Музыкальные краски. Учебное пособие для синтезатора. Мл. и ср. классы ДМШ и ДШИ. Т. 2. Сост. Дина Орлова
Musical Colours. Educational Aid for Synthesizer. Junior and middle forms of children music schools and children art schools. Volume 2
Auteur(s)
Langue
Année de sortie
Format
Pages
64
EAN
9790660048467
Prix:
7.00 € 2.00 € Prix réduit 71.43%
1.82 € hors TVA
 
En quantité limitée
Ajouter au panier Ajouter aux Favoris
Nastojaschij sbornik prednaznachen dlja uchaschikhsja mladshikh i srednikh klassov detskikh muzykalnykh shkol i detskikh shkol iskusstv. On soderzhit raznoobraznyj muzykalnyj material, kotoryj mozhet byt ispolzovan pri obuchenii igre na sintezatore. Predlozhennye varianty instrumentovki mogut byt izmeneny v protsesse sovmestnoj raboty uchitelja i uchenika, chto daet vozmozhnost razvivat muzykalnoe voobrazhenie, obraznoe myshlenie i fantaziju junogo muzykanta.
Rekomendovan Sankt-Peterburgskim uchebno-metodicheskim tsentrom po obrazovaniju komiteta po kulture dlja ispolzovanija v pedagogicheskoj praktike DMSh i muzykalnykh otdelenij DSHI.

SODERZHANIE

PROIZVEDENIJa RAZNYKh ZHANROV:
NEZABUDKA. V. Volkov;
KONTRDANS. Starinnyj tanets;
DOZHDIK. S. Maykapar;
SKAZOCHKA. D. Kabalevskij;
V LESU NOCHJu. A. Gedike;
DZHAZOVAJa PESA. M. Nevin;
FANTAZIJa. L. Mozart.
POLIFONICHESKIE PESY:
GAVOT. I. G. Vittgauer;
VOLYNKA. G. Pjorsell;
KURANTA. Neizvestnyj avtor XVII veka. Anglija;
NAPEV. D. Blou;
SARABANDA. I. Pakhelbel;
BURRE. G. Muffat.
PROIZVEDENIJa KRUPNOJ FORMY:
SONATINA. V. Dankomb;
VARIATSII na temu russkoj narodnoj pesni Vo sadu li, v ogorode. I. Berkovich;
SONATINA. D. Shmitt;
LEGKIE VARIATSII na temu russkoj narodnoj pesni. D. Kabalevskij;
SONATINA. L. Beethoven.
ETJUDY:
ETJUD. L. Kjokhler;
ETJUD. L. Kjokhler;
ETJUD. F. Lekuppe;
ETJUD. I. Berkovich;
ETJUD. I. Berkovich;
ETJUD. K. Czerny.
PROIZVEDENIJa RAZNYKh ZHANROV DLJa ISPOLNENIJa S AVTOAKKOMPANEMENTOM STILEJ: DOBRYJ ZHUK. A. Spadavekkia;
PESENKA LVENKA I CHEREPAKHI. G. Gladkov;
PESNJa KOTA LEOPOLDA. B. Savelev;
KOLYBELNAJa. V. Zhubinskaja;
MARSh GNOMIKOV. M. Shmitt;
LEDI ZELENYE RUKAVA. Starinnaja anglijskaja pesnja;
TEMA LJUBVI. Iz kinofilma Romeo i Dzhuletta. N. Rota;
VALS. D. Kabalevskij;
YESTERDAY. P. Makkartni;
NOVOGODNJAJa POLKA. An. Aleksandrov;
VALS. V. Kurochkin;
LATYSHSKAJa POLKA. A. Zhilinskij;
MELODIJa. R. Pauls;
OPAVSHIE LISTJa. Zh. Kosma;
JINGLE BELLS. Rozhdestvenskij gimn;
OSENNIJ SON (fragment). A. Dzhojs;
LOVE IS BLUE. M. Legra
Настоящий сборник предназначен для учащихся младших и средних классов детских музыкальных школ и детских школ искусств. Он содержит разнообразный музыкальный материал, который может быть использован при обучении игре на синтезаторе. Предложенные варианты инструментовки могут быть изменены в процессе совместной работы учителя и ученика, что дает возможность развивать музыкальное воображение, образное мышление и фантазию юного музыканта.
Рекомендован Санкт-Петербургским учебно-методическим центром по образованию комитета по культуре для использования в педагогической практике ДМШ и музыкальных отделений ДШИ.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗНЫХ ЖАНРОВ:
НЕЗАБУДКА. В. Волков;
КОНТРДАНС. Старинный танец;
ДОЖДИК. С. Майкапар;
СКАЗОЧКА. Д. Кабалевский;
В ЛЕСУ НОЧЬЮ. А. Гедике;
ДЖАЗОВАЯ ПЬЕСА. М. Невин;
ФАНТАЗИЯ. Л. Моцарт.
ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ ПЬЕСЫ:
ГАВОТ. И. Г. Виттгауэр;
ВОЛЫНКА. Г. Пёрселл;
КУРАНТА. Неизвестный автор XVII века. Англия;
НАПЕВ. Д. Блоу;
САРАБАНДА. И. Пахельбель;
БУРРЕ. Г. Муффат.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КРУПНОЙ ФОРМЫ:
СОНАТИНА. В. Данкомб;
ВАРИАЦИИ на тему русской народной песни Во саду ли, в огороде. И. Беркович;
СОНАТИНА. Д. Шмитт;
ЛЕГКИЕ ВАРИАЦИИ на тему русской народной песни. Д. Кабалевский;
СОНАТИНА. Л. Бетховен.
ЭТЮДЫ:
ЭТЮД. Л. Кёхлер;
ЭТЮД. Л. Кёхлер;
ЭТЮД. Ф. Лекуппэ;
ЭТЮД. И. Беркович;
ЭТЮД. И. Беркович;
ЭТЮД. К. Черни.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗНЫХ ЖАНРОВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ С АВТОАККОМПАНЕМЕНТОМ СТИЛЕЙ: ДОБРЫЙ ЖУК. А. Спадавеккиа;
ПЕСЕНКА ЛЬВЕНКА И ЧЕРЕПАХИ. Г. Гладков;
ПЕСНЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА. Б. Савельев;
КОЛЫБЕЛЬНАЯ. В. Жубинская;
МАРШ ГНОМИКОВ. М. Шмитт;
ЛЕДИ ЗЕЛЕНЫЕ РУКАВА. Старинная английская песня;
ТЕМА ЛЮБВИ. Из кинофильма Ромео и Джульетта. Н. Рота;
ВАЛЬС. Д. Кабалевский;
YESTERDAY. П. Маккартни;
НОВОГОДНЯЯ ПОЛЬКА. Ан. Александров;
ВАЛЬС. В. Курочкин;
ЛАТЫШСКАЯ ПОЛЬКА. А. Жилинский;
МЕЛОДИЯ. Р. Паулс;
ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ. Ж. Косма;
JINGLE BELLS. Рождественский гимн;
ОСЕННИЙ СОН (фрагмент). А. Джойс;
LOVE IS BLUE. М. Легран
Nastojaschij sbornik prednaznachen dlja uchaschikhsja mladshikh i srednikh klassov detskikh muzykalnykh shkol i detskikh shkol iskusstv. On soderzhit raznoobraznyj muzykalnyj material, kotoryj mozhet byt ispolzovan pri obuchenii igre na sintezatore. Predlozhennye varianty instrumentovki mogut byt izmeneny v protsesse sovmestnoj raboty uchitelja i uchenika, chto daet vozmozhnost razvivat muzykalnoe voobrazhenie, obraznoe myshlenie i fantaziju junogo muzykanta.
Rekomendovan Sankt-Peterburgskim uchebno-metodicheskim tsentrom po obrazovaniju komiteta po kulture dlja ispolzovanija v pedagogicheskoj praktike DMSh i muzykalnykh otdelenij DSHI.

SODERZHANIE

PROIZVEDENIJa RAZNYKh ZHANROV:
NEZABUDKA. V. Volkov;
KONTRDANS. Starinnyj tanets;
DOZHDIK. S. Majkapar;
SKAZOCHKA. D. Kabalevskij;
V LESU NOCHJu. A. Gedike;
DZHAZOVAJa PESA. M. Nevin;
FANTAZIJa. L. Motsart.
POLIFONICHESKIE PESY:
GAVOT. I. G. Vittgauer;
VOLYNKA. G. Pjorsell;
KURANTA. Neizvestnyj avtor XVII veka. Anglija;
NAPEV. D. Blou;
SARABANDA. I. Pakhelbel;
BURRE. G. Muffat.
PROIZVEDENIJa KRUPNOJ FORMY:
SONATINA. V. Dankomb;
VARIATSII na temu russkoj narodnoj pesni Vo sadu li, v ogorode. I. Berkovich;
SONATINA. D. Shmitt;
LEGKIE VARIATSII na temu russkoj narodnoj pesni. D. Kabalevskij;
SONATINA. L. Betkhoven.
ETJUDY:
ETJUD. L. Kjokhler;
ETJUD. L. Kjokhler;
ETJUD. F. Lekuppe;
ETJUD. I. Berkovich;
ETJUD. I. Berkovich;
ETJUD. K. Cherni.
PROIZVEDENIJa RAZNYKh ZHANROV DLJa ISPOLNENIJa S AVTOAKKOMPANEMENTOM STILEJ: DOBRYJ ZHUK. A. Spadavekkia;
PESENKA LVENKA I CHEREPAKHI. G. Gladkov;
PESNJa KOTA LEOPOLDA. B. Savelev;
KOLYBELNAJa. V. Zhubinskaja;
MARSh GNOMIKOV. M. Shmitt;
LEDI ZELENYE RUKAVA. Starinnaja anglijskaja pesnja;
TEMA LJUBVI. Iz kinofilma Romeo i Dzhuletta. N. Rota;
VALS. D. Kabalevskij;
YESTERDAY. P. Makkartni;
NOVOGODNJAJa POLKA. An. Aleksandrov;
VALS. V. Kurochkin;
LATYSHSKAJa POLKA. A. Zhilinskij;
MELODIJa. R. Pauls;
OPAVSHIE LISTJa. Zh. Kosma;
JINGLE BELLS. Rozhdestvenskij gimn;
OSENNIJ SON (fragment). A. Dzhojs;
LOVE IS BLUE. M. Legra
EAN
9790660048467
Classifiсation de la bibliothèque BIC:
AVRS
Voir les recommandations de Ruslania
Produits similaires
 • Année de sortie: 2017
  Broché
  9.00 €
  8.18 € hors TVA
 • Ogorodnova-Dukhanina Tamara
  Année de sortie: 2011
  Broché
  7.00 €
  6.36 € hors TVA
 • Abdullina G.
  Année de sortie: 2015
  Broché
  9.00 €
  8.18 € hors TVA
 • Shelukhina N. (ed.)
  Année de sortie: 2019
  Broché
  10.00 €
  9.09 € hors TVA
 • Shelukhina N. (ed.)
  Année de sortie: 2019
  Broché
  12.00 €
  10.91 € hors TVA
 • Année de sortie: 2015
  Broché
  9.00 € 6.75 €
  6.14 € hors TVA
 • Toropova N.
  Année de sortie: 2015
  Broché
  9.00 €
  8.18 € hors TVA
 • Alterman S.
  Année de sortie: 2006
  Broché
  11.00 € 5.50 €
  5.00 € hors TVA
 • Dymskaja Olga
  Année de sortie: 2020
  Broché
  14.00 €
  12.73 € hors TVA
 • Sirotina T.
  Année de sortie: 2012
  Broché
  16.00 €
  14.55 € hors TVA