1. Partitions & livres de musique
  2. Livres sur la musique, éducation musicale, pédagogie
  3. Methodical-Educational Literature for Colleges and High Education
  4. Théorie de la musique
  5. Khrestomatija po garmonicheskomu analizu: Na materiale populjarnoj muzyki: V 3-kh chastjakh.Chast1.Diatonika /Sost. N.Vakurova, N.Vasileva, T.Filimonova

Khrestomatija po garmonicheskomu analizu: Na materiale populjarnoj muzyki: V 3-kh chastjakh.Chast1.Diatonika /Sost. N.Vakurova, N.Vasileva, T.Filimonova

Хрестоматия по гармоническому анализу: На материале популярной музыки: В 3-х частях.Часть 1. Диатоника /Сост. Н.Вакурова, Н.Васильева, Т.Филимонова
Khrestomatija po garmonicheskomu analizu: Na materiale populjarnoj muzyki: V 3-kh chastjakh.Chast1.Diatonika /Sost. N.Vakurova, N.Vasileva, T.Filimonova
Voir à l’intérieur
Langue
Éditeur
Année de sortie
Format
Pages
96
EAN
9785061589459
Prix:
14.00 € 12.73 € hors TVA
 
Livraison: 2-3 semaines á compter de la commande
Ajouter au panier Ajouter aux Favoris
Predlagaemaja khrestomatija sostavlena veduschimi prepodavateljami Sankt-Peterburgskogo muzykalnogo kolledzha im.N.A.Rimskogo-Korsakova. Ona vkljuchaet luchshie obraztsy populjarnoj "legkoj muzyki" - ot neapolitanskikh pesen i klassicheskoj operetty do rok-opery i "khitov" grupp "AVVA", Beatles dr. Kak uchebnoe posobie sbornik dopolnjaet i obnovljaet izvestnye traditsionnye khrestomatii po garmonicheskomu analizu. Ego material mozhno ispolzovat takzhe v kurse solfedzhio dlja muzykalnogo diktanta i slukhovogo analiza. Izdanie imeet samoe shirokoe prednaznachenie. Adresovano studentam vokalnykh otdelenij srednikh i vysshikh muzykalnykh uchebnykh zavedenij, ono primenimo i v rabote s uchaschimisja drugikh spetsialnostej. Ljubiteli muzyki takzhe najdut zdes mnogo interesnogo i poleznogo dlja sebja.

SODERZHANIE

Metodicheskie ukazanija
Razdel 1
Trezvuchija glavnykh stupenej; ikh obraschenija.
Kadansovyj kvartsekstakkord i dominantseptakkord v kadansakh
Razdel 2
Trezvuchija i sekstakkordy pobochnykh stupenej
Trezvuchie VI stupeni
Sekstakkord i trezvuchie II stupeni
Sekstakkord VII stupeni
Trezvuchie III stupeni v majore
Razdel 3
Dominantseptakkord i ego obraschenija
Razdel 4
Septakkord II stupeni i ego obraschenija
Razdel 5
Akkordy subdominanty v garmonicheskom majore
Razdel 6
Melodizirovannye dominanty
Dominanta s sekstoj
Dominantovyj nonakkord
Sochetanie razlichnykh melodizirovannykh dominant
Razdel 7
Septakkord VII stupeni i ego obraschenija
Razdel 8
Garmonija naturalnogo minora
Akkordy dominantovoj gruppy naturalnogo minora
Garmonicheskie oboroty, osnovannye na peremennykh
funktsijakh akkordov naturalnogo minora
Frigijskie oboroty
Razdel 9
Pobochnye septakkordy i nonakkordy.
Diatonicheskie sekventsii
Prilozhenie
Ukazatel proizvedenij
Ukazatel imen kompozitorov
Предлагаемая хрестоматия составлена ведущими преподавателями Санкт-Петербургского музыкального колледжа им.Н.А.Римского-Корсакова. Она включает лучшие образцы популярной "легкой музыки" - от неаполитанских песен и классической оперетты до рок-оперы и "хитов" групп "АВВА", Beatles др. Как учебное пособие сборник дополняет и обновляет известные традиционные хрестоматии по гармоническому анализу. Его материал можно использовать также в курсе сольфеджио для музыкального диктанта и слухового анализа. Издание имеет самое широкое предназначение. Адресовано студентам вокальных отделений средних и высших музыкальных учебных заведений, оно применимо и в работе с учащимися других специальностей. Любители музыки также найдут здесь много интересного и полезного для себя.

СОДЕРЖАНИЕ

Методические указания
Раздел 1
Трезвучия главных ступеней; их обращения.
Кадансовый квартсекстаккорд и доминантсептаккорд в кадансах
Раздел 2
Трезвучия и секстаккорды побочных ступеней
Трезвучие VI ступени
Секстаккорд и трезвучие II ступени
Секстаккорд VII ступени
Трезвучие III ступени в мажоре
Раздел 3
Доминантсептаккорд и его обращения
Раздел 4
Септаккорд II ступени и его обращения
Раздел 5
Аккорды субдоминанты в гармоническом мажоре
Раздел 6
Мелодизированные доминанты
Доминанта с секстой
Доминантовый нонаккорд
Сочетание различных мелодизированных доминант
Раздел 7
Септаккорд VII ступени и его обращения
Раздел 8
Гармония натурального минора
Аккорды доминантовой группы натурального минора
Гармонические обороты, основанные на переменных
функциях аккордов натурального минора
Фригийские обороты
Раздел 9
Побочные септаккорды и нонаккорды.
Диатонические секвенции
Приложение
Указатель произведений
Указатель имен композиторов
Predlagaemaja khrestomatija sostavlena veduschimi prepodavateljami Sankt-Peterburgskogo muzykalnogo kolledzha im.N.A.Rimskogo-Korsakova. Ona vkljuchaet luchshie obraztsy populjarnoj "legkoj muzyki" - ot neapolitanskikh pesen i klassicheskoj operetty do rok-opery i "khitov" grupp "AVVA", Beatles dr. Kak uchebnoe posobie sbornik dopolnjaet i obnovljaet izvestnye traditsionnye khrestomatii po garmonicheskomu analizu. Ego material mozhno ispolzovat takzhe v kurse solfedzhio dlja muzykalnogo diktanta i slukhovogo analiza. Izdanie imeet samoe shirokoe prednaznachenie. Adresovano studentam vokalnykh otdelenij srednikh i vysshikh muzykalnykh uchebnykh zavedenij, ono primenimo i v rabote s uchaschimisja drugikh spetsialnostej. Ljubiteli muzyki takzhe najdut zdes mnogo interesnogo i poleznogo dlja sebja.

SODERZHANIE

Metodicheskie ukazanija
Razdel 1
Trezvuchija glavnykh stupenej; ikh obraschenija.
Kadansovyj kvartsekstakkord i dominantseptakkord v kadansakh
Razdel 2
Trezvuchija i sekstakkordy pobochnykh stupenej
Trezvuchie VI stupeni
Sekstakkord i trezvuchie II stupeni
Sekstakkord VII stupeni
Trezvuchie III stupeni v mazhore
Razdel 3
Dominantseptakkord i ego obraschenija
Razdel 4
Septakkord II stupeni i ego obraschenija
Razdel 5
Akkordy subdominanty v garmonicheskom mazhore
Razdel 6
Melodizirovannye dominanty
Dominanta s sekstoj
Dominantovyj nonakkord
Sochetanie razlichnykh melodizirovannykh dominant
Razdel 7
Septakkord VII stupeni i ego obraschenija
Razdel 8
Garmonija naturalnogo minora
Akkordy dominantovoj gruppy naturalnogo minora
Garmonicheskie oboroty, osnovannye na peremennykh
funktsijakh akkordov naturalnogo minora
Frigijskie oboroty
Razdel 9
Pobochnye septakkordy i nonakkordy.
Diatonicheskie sekventsii
Prilozhenie
Ukazatel proizvedenij
Ukazatel imen kompozitorov
EAN
9785061589459
Classifiсation de la bibliothèque BIC:
AVA