1. Книги
 2. Самопознание и личностный рост
 3. Популярная психология
 4. Психологiя 101: Факти, теорiя, статистика, тести й таке iнше

Психологiя 101: Факти, теорiя, статистика, тести й таке iнше

Рекомендуем
Психологiя 101: Факти, теорiя, статистика, тести й таке iнше
Заглянуть внутрь
Оригинальное название
Psych 101. Psychology Facts, Basics, Statistics, Tests, and More!
Автор(ы)
Размер
223/150/20 mm
Издатель
Год выхода
Оформление
Количество страниц
240
Вес
0.34 кг
ISBN
978-617-12-8880-5
Цена:
28.00 € 8.00 € Цена со скидкой 71.43%
7.27 € без НДС
 
В наличии
В корзину Добавить в избранное
Коротко про найголовнiше, зрозумiло про надскладне, захопливо про професiйне!

Книга-бестселер американського журналiста, блогера та письменника Пола Клейнмана подарує неймовiрне задоволення й познайомить у науково-популярнiй формi з основами психологiчних концепцiй та експериментiв i з маловiдомими фактами з життя видатних учених-психологiв. Долучiться до таємниць пам'ятi та несвiдомого, iнтелекту та емоцiй, дiзнайтеся про типи та причини психологiчних розладiв та сучаснi методи їхнього лiкування й про те, що ж таке когнiтивний дисонанс, гештальтпсихологiя та теорiя особистiсних рис.

А також:
вимiряйте рiвень кохання за шкалою Зiка Рубiна;
намалюйте психологiчний портрет Адольфа Гiтлера;
дiзнайтеся про терапевтичну користь гiпнозу та арт-терапiї;
познайомтеся з теорiєю шести рукостискань;
вiдкрийте таємницi сновидiнь, iнтелекту та органiзацiї пам'ятi.

Це видання - справжнiй путiвник у свiтi класичної та сучасної психологiї для тих, хто вперше зацiкавився цiєю наукою або прагне краще зрозумiти себе та поведiнку людей. Знайдiть вiдповiдi на найважливiшi питання про закони людської поведiнки, налагодьте мiжособовi стосунки, гармонiзуйте сiмейний та професiйно-емоцiйний фон.

Перекладач: Юлiя Кузьменко
Korotko pro najgolovnishe, zrozumilo pro nadskladne, zakhoplivo pro profesijne!

Kniga-bestseler amerikanskogo zhurnalista, blogera ta pismennika Pola Klejnmana podaruje nejmovirne zadovolennja j poznajomit u naukovo-populjarnij formi z osnovami psikhologichnikh kontseptsij ta eksperimentiv i z malovidomimi faktami z zhittja vidatnikh uchenikh-psikhologiv. Doluchitsja do tajemnits pam'jati ta nesvidomogo, intelektu ta emotsij, diznajtesja pro tipi ta prichini psikhologichnikh rozladiv ta suchasni metodi jikhnogo likuvannja j pro te, scho zh take kognitivnij disonans, geshtaltpsikhologija ta teorija osobistisnikh ris.

A takozh:
vimirjajte riven kokhannja za shkaloju Zika Rubina;
namaljujte psikhologichnij portret Adolfa Gitlera;
diznajtesja pro terapevtichnu korist gipnozu ta art-terapiji;
poznajomtesja z teorijeju shesti rukostiskan;
vidkrijte tajemnitsi snovidin, intelektu ta organizatsiji pam'jati.

Tse vidannja - spravzhnij putivnik u sviti klasichnoji ta suchasnoji psikhologiji dlja tikh, khto vpershe zatsikavivsja tsijeju naukoju abo pragne krasche zrozumiti sebe ta povedinku ljudej. Znajdit vidpovidi na najvazhlivishi pitannja pro zakoni ljudskoji povedinki, nalagodte mizhosobovi stosunki, garmonizujte simejnij ta profesijno-emotsijnij fon.

Perekladach: Julija Kuzmenko
Похожие товары
 • Балашов Евгений Александрович
  Год выхода: 2021
  Мягкая обложка
  48.00 €
  43.64 € без НДС
 • Осипов Максим Александрович
  Год выхода: 2019
  Твердый переплет
  14.00 €
  12.73 € без НДС
 • Соколов-Митрич Дмитрий
  Год выхода: 2024
  Мягкая обложка
  21.00 €
  19.09 € без НДС
 • Буркова Л.
  Год выхода: 2024
  Твердый переплет
  15.00 €
  13.64 € без НДС
 • Бандаренка Дзмітрій
  Год выхода: 2023
  Твердый переплет
  30.00 €
  27.27 € без НДС